Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Rozwijamy się dzięki wsparciu Funduszy Europejskich

Fabryka Wydarzeń realizuje w okresie 01.10.2021r. do 30.10.2022r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Zakup ruchomych środków trwałych w celu podwyższenia konkurencyjności firmy Fabryka Wydarzeń Mateusz Macyszyn

Celem głównym projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych umożliwiających utrzymanie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Planowanym efektem realizacji projektu będzie poszerzenie działalności przedsiębiorstwa i wprowadzenie na rynek nowych usług:

· Realizacja usługi live streaming w formie mobilnego studia do transmisji wideo;

· Usługi dekoracyjne światłem podczas przyjęć okolicznościowych i mapping obiektów architektonicznych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie: 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny (Schemat 1.5 D Wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID-19)

WARTOŚĆ PROJEKTU: 312 036,30 PLN

DOFINANSOWANIE Z UE 200 803,90 PLN