Dwudniowa konferencja prasowa dla ZGO

Powrót

Dwudniowa konferencja połączona z wizytacją zakładu Klienta

Fabryka Wydarzeń realizowała kompleksową obsługę zamówienia, w tym: prowadzenie konferansjerskie, catering, obsługę fotograficzną, produkcję tablic pamiątkowych oraz elementy wizerunkowo-komunikacyjne – przygotowanie części graficznej, dystrybucję zaproszeń, a także uruchomienie infolinii dla zaproszonych gości.

W okresie od zawarcia umowy do realizacji, mieliśmy zaledwie 10 dni roboczych, aby przygotować całe przedsięwzięcie. W ciągu pierwszych 48 godzin dostarczyliśmy gotowe projekty materiałów graficznych. Co ciekawe, spotkały się z akceptacją ze strony Klienta bez żadnych poprawek. Dodatkowo przeszkoliliśmy pracownika z zakresu działalności Klienta, który prowadził telefonicznie obsługę informacyjną o konferencji dla osób zaproszonych oraz był odpowiedzialny za dystrybucję zaproszeń. W trakcie 10 dni pracy infolinii odbył ponad 230 rozmów informacyjnych!

Rekordowa frekwencja podczas wydarzenia – aż 96%

Ze względu ważny charakter realizowanej inwestycji, przygotowaliśmy harmonogram spotkań, połączony z możliwością zwiedzenia inwestycji. Konferencje każdego dnia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze względu na nowe możliwości dla lokalnej społeczności. Całe przedsięwzięcie w ocenie Klienta przebiegło bardzo dobrze i zostaliśmy pochwaleni za szybkość w działaniu.

W trakcie realizacji projektu do naszych zadań należało:

  • przygotowanie spójnego key visual wydarzenia,
  • prowadzenie konferansjerskie,
  • catering,
  • fotorelacja z wydarzenia,
  • produkcja tablic pamiątkowych,
  • dystrybucja zaproszeń,
  • uruchomienie infolinii dla zaproszonych gości.