Polityka prywatności i pliki cookies

Działamy odpowiedzialnie i priorytetem jest dla nas poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument „Polityka prywatności i plików cookies” (dalej jako: „Polityka”) został opracowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych pozyskanych od osób odwiedzających stronę internetową https://fabrykawydarzen.com/ (dalej jako: „Strona internetowa” lub „Serwis”). Polityka określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych od osób odwiedzających Stronę internetową oraz zasady korzystania z plików cookies. 

 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem Strony internetowej jest Mateusz Macyszyn (dalej jako: „Administrator”), adres poczty elektronicznej: biuro@fabrykawydarzen.com. 

 3. Jako Administrator danych osobowych zapewniam transparentność ich przetwarzania. Informuję Cię  
  o przetwarzaniu danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich zbierania. Dbam o to, aby Twoje dane osobowe były zbierane wyłącznie w niezbędnym do wskazanego celu zakresie. 

 4. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych można się ze mną skontaktować bezpośrednio w biurze Mateusz Macyszyn Fabryka Wydarzeń, ul. Zdrowa 22/2C, 53-511 Wrocław oraz drogą mailową wysyłając wiadomość na adres biuro@fabrykawydarzen.com. 

 5. Odwiedzając tę stronę, publikując komentarze oraz kierując do mnie wiadomości e-mail powierzasz mi swoje dane osobowe takie jak m.in. imię i nazwisko, adres IP, wizerunek, adres e-mail czy numer telefonu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu prawidłowego korzystania z tej Strony internetowej i jej funkcjonalności. 

 6. Polityka ma na celu poinformowanie o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych przeze mnie jako Administratora, względem których spełniam wszystkie wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „RODO”). 

 II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przeze mnie jako Administratora: 

 1. w kontekście niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu: 

  i. świadczenia usługi newsletter i zawarcia stosownej umowy w tym zakresie; 
  ii. korzystania z formularza kontaktowego na Stronie internetowej; 
  iii. umożliwienia dostępu do materiałów związanych z tematyką poruszaną na Stronie internetowej,

 2. na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem; 

 3. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu: 
 1. marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług; 
 2. korzystania z formularzy kontaktowych udostępnionych przez Administratora na Stronie internetowej, gdzie uzasadnionym interesem administratora jest podjęcie kontaktu z osobami (podmiotami) zainteresowanymi usługi lub produktami oferowanymi przez Administratora; 
 3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest dochodzenie lub obrona roszczeń. 

III. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Dane osobowe przetwarzam przez okres wskazany osobno dla każdego z celów przetwarzania. 

 2. Po upływie okresu przetwarzania nieodwracalnie usuwam lub anonimizuję dane osobowe. 

 3. Przetwarzam Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to ode mnie wymagane zgodnie z prawem, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. 

 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu świadczenia usługi newsletter, korzystania z formularzy kontaktowych oraz umożliwienia dostępu do materiałów związanych  
  z tematyką poruszaną na Stronie internetowej, twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia tej usługi. 

 5. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, Twoje dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w Serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

 6. W przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane jeżeli zgłosisz skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania danych. 

 7. Aby uzyskać więcej informacji na temat poszczególnych okresów przechowywania danych osobowych możesz skontaktować się ze mną – Administratorem pod adresem e-mail: biuro@fabrykawydarzen.com 

 IV. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Ci prawo do: 
 1. dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, 
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych, 
 3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
 5. przenoszenia danych osobowych; 
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

  2. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody
  masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  3. Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi) – masz prawo do przenoszenia danych osobowych. 

  4. Powyższe uprawnienia nie przysługują Ci jednak bezwzględnie w każdej sytuacji. W celu skorzystania z powyższych uprawień oraz w przypadku, gdy będziesz potrzebować pomocy w celu skorzystania z nich możesz     skontaktować się ze mną pod adresem e-mail: biuro@fabrykawydarzen.com.

V. DOSTĘP OSÓB TRZECICH

 1. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratoram.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej ze mną jako Administratorem umowy i wyłącznie zgodnie z moimi instrukcjami. W takich przypadkach wymagam od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz weryfikuję czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych osobowych. 

 2. Twoje dane mogą być również udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania. 

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

VII. POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

 1. Nasza strona fabrykawydarzen.com, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki Cookies. Serwis fabrykawydarzen.com nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies.  

 2. Pliki Cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie itp.), z którego korzystasz podczas odwiedzania mojej strony. Cookies zazwyczaj zawierają m.in. informacje o stronie internetowej z której pochodzą (w tym jej nazwę), czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki. 

 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Mateusz Macyszyn. Korzystam z usług podmiotów trzecich (wskazanych w treści tego dokumentu), które również mogą odczytywać niektóre pliki Cookies dla własnych celów takich jak optymalizacja działania strony, personalizacja treści czy dostosowywanie reklam. 

 4. Na stronie dostępne są pliki Cookies „sesyjne” oraz Cookies „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookies „stałe” są przechowywane przez określony czas wskazany w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

 5. Strona internetowa wykorzystuje pliki Cookies w celach zapewnienia optymalizacji i prawidłowego działania funkcji tej strony, obsługi sesji osoby odwiedzającej stronę, promocyjnych oraz statystycznych. Korzystam także z technologii śledzącej Google Analytics dla celów monitorowania ruchu odwiedzających Stronę internetową. 

 6. Wchodząc po raz pierwszy na Stronę internetową masz możliwość dostosowania zgód Cookies. Masz także możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej sposób uniemożliwiający przechowywanie plików Cookies na Twoim urządzeniu końcowym.  

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 8. Ograniczenia stosowania plików Cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Usunięcie plików Cookies w trakcie korzystania z Serwisu również może powodować podobne skutki. 

 9. Sesyjne pliki Cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie Strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

 10. Stałe pliki Cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody. 

 11. Korzystając ze Strony internetowej możesz w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując narzędzia informatyczne przygotowane do tego celu przez dostawców przeglądarek internetowych. Informacje o sposobach usunięcia Cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdują się pod poniższymi linkami:
 1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox 
 2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies 
 3. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl,   
 4. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac,  
 5. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc  

VIII. LOGI SERWERA 

 1. Korzystanie z tej Strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.  

 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, na które obejmują takie dane osobowe jak adres IP, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz, datę i czas serwera.  

 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwera i stanowią jedynie materiał pomocniczy służący do zarządzania Stroną internetową. 

 4. Zawartość logów nie jest ujawniana nikomu poza podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.  

IX. SKARGA

W przypadku kwestionowania sposobu przetwarzania danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

X. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. W celu zapewnienia, iż Polityka prywatności Strony internetowej spełnia przez cały czas aktualne wymogi nałożone w przepisach prawa, zastrzegam sobie prawo do wnoszenia do niej zmian w dowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach, gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowych lub zmienionych produktów lub usług Serwisu. 

 2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z ochroną Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną pod adresem: m.macyszyn@fabrykawydarzen.com. 

Mateusz Macyszyn 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies.