Zobacz jak działamy!

Poznaj proces powstawania wydarzenia firmowego

Organizacja eventu biznesowego

Nasze indywidualne podejście, opracowane procedury i zaangażowanie w każdy projekt imprezy firmowej, przynoszą poczucie bezpieczeństwa Klientom na etapie przygotowań oraz satysfakcję po zakończeniu współpracy.

I

Proces sprzedaży eventu

Rozmowa z Klientem o ofercie i koncepcji

I
1. Otrzymanie i analiza początkowego briefu/zapytania

Rozłożenie briefu na czynniki pierwsze i jego dogłębna analiza. Tutaj pojawiają się pierwsze pomysły na kreację wydarzenia. 

2. Omówienie szczegółowo zapytania z Klientem

Pierwsze spotkanie z Klientem. Ma na celu poznanie potrzeb i oczekiwań względem projektu. Dzięki wspólnym konsultacjom możemy zrozumieć Wasze preferencje oraz stworzyć wyjątkową kreację. 

3. Etap tworzenia koncepcji ofertowej

Przygotowanie szczegółowej koncepcji kreatywnej wydarzenia wraz z jego scenariuszem. Zaprojektowanie elementów graficznych, wizualizacji oraz konspektu eventu. 

4. Prezentacja oferty i kosztów organizacji wydarzenia

Spotkanie, na którym przedstawiamy nasz pomysł dla organizację eventu. Omawiamy szczegółowo koncepcję, pomysły na angażujące treści, aktywności dla uczestników oraz powstałe koszty w ramach projektu. 

5. Decyzja zakupowa po stronie Klienta i wybór agencji

Moment, na który czekamy po przedstawieniu oferty. Kluczowy etap w podjęciu współpracy. 

6. Podpisanie umowy o współpracy na linii Klient - Agencja

Omówienie warunków współpracy i finalizacja ustaleń dzięki zawarciu umowy. Nasze umowy dokładnie opisują proces współpracy, dając gwarancję naszej jakości oraz terminowości wykonywanych zadań. 

II

Proces przygotowania eventu

Prace agencji nad realizacją zadań i celów projektu

II
1. Przedstawienie po stronie agencji ramowego harmonogramu przygotowań

Aby zachować terminowość prac i zapewnić spokój w okresie współpracy – przedstawiamy Klientowi szczegółowy harmonogram przygotowania eventu. Dzięki niemu każda realizacja jest zrozumiała oraz określa termin realizacji poszczególnych zadań. 

2. Etap prac przygotowawczych oraz konsultacji z Klientem

Okres, w którym realizujemy wewnętrznie zadania związane z eventem. Jesteśmy otwarci na dyskusje, zmiany i modyfikacje w projekcie, aby wydarzenie było dynamiczne. Regularnie spotykamy się z Klientem by omówić szczegóły i przedstawić raport.

3. Tworzenie scenariusza eventu i agendy technicznej

Dynamika wydarzenia zależna jest od szczegółowego scenariusza. W odniesieniu do potrzeb i celów przygotowujemy konspekty, które w pełni zrealizują nasze ustalenia. Każdorazowo spotykamy się z artystami, konferansjerami czy zespołem technicznym, aby omówić współpracę i przekazać najważniejsze informacje.

4. Współpraca z dostawcami i partnerami wydarzenia

Wybieramy sprawdzonych i doświadczonych partnerów, którzy gwarantują najwyższą jakość pełnionych usług oraz są elastyczni i otwarci na zmiany w trakcie projektu. 

III

Dzień montażu oraz realizacji eventu

Koordynacja projektu i nadzór nad terminarzem

III
1. Prace montażowe na terenie wydarzenia

Prace montażowe realizujemy ze szczególną dbałością o zachowanie zasad bezpieczeństwa na terenie eventu. Kluczowa jest dla nas aranżacja przestrzeni pod kątem wizualnym i estetycznym, a także terminowość prac. 

2. Próba techniczna sprzętu - dźwięk, światło, ekran

Chcą zapewnić wysoką jakość realizacji – w etapie przygotowania eventu, aranżujemy projekty sceniczne dla światła, dźwięku i obrazu. Przygotowane wizualizacje sprawdzamy w trakcie prób, aby uzyskać oczekiwany efekt podczas wydarzenia. Dzięki technologiom – możemy każdą sekundę na scenie dopasować do scenariusza imprezy.

3. Próba generalna scenariusza eventu

W trakcie tej części organizujemy próby dla konferansjerów, prelegentów oraz artystów. Wspólny czas na scenie pozwala nam dokładnie zaplanować szczegóły oraz przećwiczyć harmonogram imprezy. 

4. Spotkanie organizacyjne na linii Klient - Agencja

Po zakończeniu prób, organizujemy spotkanie z Klientem, które podsumowuje nasze przygotowania i prace podczas próby generalnej.

5. Sprawdzenie gotowości zespołu oraz sprzętu przed eventem

Na dwie godziny przed rozpoczęciem wydarzenia, wraz z zespołem technicznym, robimy obchód i sprawdzamy stan techniczny wszystkich urządzeń wykorzystywanych podczas wydarzenia. 

6. Czas realizacji wydarzenia - koordynacja

Finałowy moment naszej wielomiesięcznej pracy! Podczas eventu nasz zespół przy pomocy nowoczesnych systemów telekomunikacji koordynuje event, dbając o każdy zaplanowany szczegół oraz realizację scenariusza. 

IV

Zamknięcie projektu

IV
1. Podsumowanie kosztów i zamknięcie budżetu

Po zrealizowanym evencie, każdy Klient otrzymuje arkusz rozliczeniowy adekwatny do założeń umownych, w którym transparentnie określone są wszystkie koszty usług i elementów wydarzenia. 

 

2. Rozliczenie projektu oraz umowy

Po akceptacji kosztów, wystawiamy fakturę końcową w celu rozliczenia współpracy. Po uzyskaniu należnych środków, opłacamy wszystkich partnerów i podwykonawców. Dbając o jakość i transparentność współpracy, nadzorujemy wszystkie rozliczenia zgodnie z terminami. 

3. Raport oceny satysfakcji uczestnika wydarzenia

Ankieta online, która jest przeprowadzona wśród uczestników wydarzenia. Dzięki przeprowadzeniu analizy, możemy w sposób obiektywny ocenić efektywność projektu, a także wyciągnąć wnioski na przyszłość.

4. Spotkanie podsumowujące projekt na linii Klient - Agencja

Po zakończeniu wydarzenia, organizujemy spotkanie podsumowujące. Podczas spotkania szczegółowo omawiamy przebieg eventu oraz sprawdzamy, czy pierwotne założenia projektu zostały zrealizowane wedle oczekiwań. 

V

Koniec eventu

Zamknięcie współpracy... czas na nowy wspólny projekt ;)